FenixTRAVEL, s.r.o. cestovná agentúra; ubytovanie - Chorvátsko

Všeobecne záväzné podmienky
verzia pre tlač

FenixTRAVEL- Cestovné poistenie

Poradenské centrum: 0903 216 472 (Po-Pia 9.00-17.00)
Úvod - Informácie - Cestovné poistenie

FenixTRAVEL - Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie - CENA POISTNÉHO
Cena pobytu

(cena poistenia sa odvíja od ceny pobytu)

produkt
EURO
PLUS
produkt
EURO Štandard
do  240 €  
platí len pri pobyte max. na 5 dní
jednotlivec 15,50 € 8,80 €
rodina X X
do   340 €   jednotlivec 21,30 € 16,60 €
rodina X X
do   500 €   jednotlivec 26,90 € 18,20 €
rodina X X
do   850 €   jednotlivec 40,90 € 30,70 €
rodina 55,30 € 29,85 €
do 1 000 €   jednotlivec X X
rodina 60,60 € 36,10 €
do 1 200 €   jednotlivec 52,00 € 32,80 €
rodina X X
do 1 700 €   jednotlivec 69,50 € 47,80 €
rodina 85,60 € 54,00 €
do 2 400 €   jednotlivec X X
rodina 108,70 € 63,80 €
do 2 650 €   jednotlivec 99,60 € 67,60 €
rodina X X
do 3 500 €   jednotlivec 141,80 € 92,60 €
rodina 145,30 € 104,00 €
do 5 000 €   jednotlivec X X
rodina 210,30 € 139,50 €
do 7 000 €   jednotlivec X X
rodina 306,80 € 171,90 €
Rodina = skupina najviac 7 osôb (max. 2 dospelí + deti) cestujúcich spolu. Osoby v skupine nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
Dieťa = osoba, ktorá bude mať 18 rokov až po začatí cesty.


Komplexné cestovné poistenie - POISTNÉ KRYTIE
produkt
EURO
PLUS
produkt
EURO Štandard
Dĺžka trvania poistenia 1 až 22 dní
(za rovnakú cenu)
Vekové obmedzenie bez vekového obmedzenia len pre osoby do 70 rokov
Poistenie STORNA
1. Náhrada stornopoplatkov pri nenastúpení na cestu až do zaplatenej sumy a bez spoluúčasti až do zaplatenej sumy so spoluúčasťou 10%
poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici áno nie
Poistenie pre prípad PRERUŠENIA CESTY
2. Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do zaplatenej sumy a bez spoluúčasti až do zaplatenej sumy so spoluúčasťou 10%
poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici áno nie
Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
3. Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode: náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu jednotlivec do 100 € do 35 €
rodina do 200 € do 70 €
4. Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko: náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie a stravu alebo taxík jednotlivec do 100 € do 35 €
rodina do 200 € do 70 €
Poistenie batožiny
5. Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny jednotlivec do 1 000 € do 700 €
rodina do 2 000 € do 1 400 €
náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) do 1/3 poistnej sumy
6. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny jednotlivec do 200 € do 140 €
rodina do 400 € do 280 €
7. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov jednotlivec do 400 € do 340 €
rodina do 800 € do 680 €
8. Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži alebo strate platobných prostriedkov jednotlivec do 350 € -
rodina do 700 € -
Poistenie pátrania a záchrany
9. Náklady na pátranie a záchranu do 20 000 € do 15 000 €
Poistenie liečebných nákladov
Maximálne náklady na poistné plnenie (body 10. až 18.) do 350 000 € do 300 000 €
Maximálne poistné plnenie v bodoch 10. až 18. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení 25 000 € -
10. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie do 100 %
11. Ambulantné ošetrenie do 100 %
12. Pobyt v nemocnici a denná dávka do 100 %
v € / deň do 20 €
13. Prevoz liekov do 100 %
14. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla) do 100 %
15. Návšteva chorého v nemocnici pri pobyte dlhšom ako 5 dní cesta tam a späť do 100 %
1 noc (max. 5) do 83 €
16. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti do 100 %
17. Doprava detí do vlasti do 2 000 € do 1 700 €
18. Repatriácia do vlasti v prípade smrti do 100 %
Úrazové poistenie
19. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% 34 000 € 17 000 €
Poistenie zodpovednosti
20. Škody na majetku alebo zdraví 200 000 € 100 000 €
Asistenčné služby
21. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou áno
Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) áno
Preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 € do 1 700 €


Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS


Stručný popis produktu

1. Poistenie v dĺžke trvania až do 22 dní
2. Poistenie bez obmedzenia veku (aj nad 70 rokov)
3. Poistenie storna pobytu bez obmedzenia a bez spoluúčasti
4. Poistenie pre prípad prerušenia cesty bez spoluúčasti
5. Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov.
6. Poistenie pátrania a záchrany až do 20 000 €
7. Poistenie liečebných nákladov vrátane poistenia chronických a existujúcich ochorení s maximálnym plnením až do 350 000 €
8. Poistenie trvalých následkov úrazu až do 34 000 €
9. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví až do 200 000 €
10. Asistenčné služby
Cena poistenia pre Európu a svet sa odvíja od ceny pobytu.

Komplexné cestovné poistenie EURO Štandard


Stručný popis produktu

1. Poistenie v dĺžke trvania až do 22 dní
2. Poistenie pre osoby do 70 rokov
3. Poistenie storna pobytu so spoluúčasťou 10%
4. Poistenie liečebných nákladov až do 300 000 €
5. Poistenie zodpovednosti až do 200 000 €
6. Poistenie trvalých následkov úrazu až do 17 000 €
7. Poistenie pátrania a záchrany až do 3 400 €
8. Asistenčné služby
Cena poistenia pre Európu a svet sa odvíja od ceny pobytu.

 

Poistenie storna EURO PLUS


Stručný popis produktu

1. Poistenie storna pobytu a poistenie pre prípad prerušenia cesty
2. Storno pobytu až do 100% ceny pobytu a ostatných storno poplatkov bez spoluúčasti
Cena poistenia sa odvíja od ceny pobytu.

Poistenie storna EURO Štandard


Stručný popis produktu

1. Poistenie storna pobytu a poistenie pre prípad prerušenia cesty
2. Storno pobytu so spoluúčasťou 10%
Cena poistenia sa odvíja od ceny pobytu.

Tarify


- JEDNOTLIVEC
Poistné pre jednotlivca platí pre jednu osobu

- RODINA
Poistné pre rodinu platí pre 7 spolucestujúcich osôb, z toho maximálne 2 dospelé osoby (18. narodeniny pred nástupom na cestu). Tieto osoby nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu ani nemusia mať spoločné bydlisko.

Asistenčná centrála


Poisťovateľ Europäische Reiseversicherung AG o.z. Slovensko v spolupráci s Generali Slovensko poisťovňa a.s., poskytujú svoje služby 24 hodín denne na núdzovom čísle: +421/2/544 177 11

Obráťte sa na nás s dôverou


Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení a možnosť jeho uzavretia Vám poskytneme na tel. 0903 216 472 alebo vo všetkých regionálnych zastúpeniach Generali Slovensko a.s. a Europäische Reiseversicherung AG o.z. Slovensko

cestovná agentúra
Chorvátsko cez internetINFORMÁCIE:

Informácie /FenixTRAVELUbytovanie - Chorvatsko /letoviská:

Usporiadané podľa abecedy:

Chorvatsko /riviéry:

Usporiadané podľa abecedy:


Rezervácie, dotazy
poradenské centrum:

Pondelok - piatok
9.00-17.00
tel.: 0903 216 472

Texty, obrázky ako i všetky náležitosti obsiahnuté na tejto stránke sú chránené
autorským právom a ich použitie podlieha písomnému súhlasu spoločnosti
FenixTRAVEL s.r.o.
Dovolenka Chorvatsko apartmany - logo FenixTRAVEL
Foto + Copyright © 1999-2022: FenixTRAVEL s.r.o.
Aktualizácia: 2. 1. 2022

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Google PageRank Checker